Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu

Absolwenci

Nasi absolwenci bardzo często utrzymują kontakt ze szkołą. Starają się nas wspierać i z dumą reprezentują nas na zawodach sportowych oraz ucząc się na renomowanych uczelniach, takich jak: Oxford, Harvard. Wielu z nich powraca do naszej placówki jako praktykanci lub nauczyciele wychowawcy.

Absolwent naszej szkoły:

  • ma odpowiedni zakres wiedzy umożliwiający kontynuowanie nauki w gimnazjum;
  • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;
  • zna podstawy języka angielskiego;
  • potrafi obsługiwać programy komputerowe przydatne w dalszej karierze szkolnej;
  • zdobywa kartę rowerową;
  • umie pracować w zespole;
  • zna historię swojego miasta;
  • jest otwarty na nowości;
  • dba o czystość języka;
  • jest wolny od nałogów!
Reklamy