Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu

Stan obecny

Historia nauczyła nas, że więźniami obozów jenieckich na terenie naszego miasta byli ludzie nauki i kultury, otwarci na nowe wyzwania i potrafiący odnaleźć się w nowej sytuacji. Chcielibyśmy czerpać z ich doświadczeń, dlatego wybraliśmy tę szkołę.

„Czwórka” to szkoła z tradycjami, oferująca szeroki wachlarz zajęć, a przede wszystkim otaczająca swoich uczniów opieką (czyli nas 🙂 ). Nasi rodzice ma gwarancję, że zostaną powiadomieni o złym samopoczuciu dziecka, o nieoczekiwanej nieobecności, czy braku zadania domowego. Tutaj mamy możliwość uczestniczenia w tematycznej świetlicy, na której uczymy się gry w szachy, ćwiczymy język angielski i trenujemy tężyznę fizyczną podczas zajęć gimnastycznych. Nam nie przeszkadzają trudne warunki pogodowe, czy mała sala gimnastyczna. Z powodzeniem bierzemy udział w zawodach sportowych i reprezentujemy szkołę w rozgrywkach szachowych. Uczymy się grać w szachy już od najmłodszych lat!

Niektórzy z nas uczestniczą w zajęciach plastycznych, dzięki którym możemy pochwalić się swoim talentem na konkursach( nawet ogólnopolskich). Nie obca nam jest również japońska sztuka Orgiami. Licznie uczestniczymy w innowacji pedagogicznej,która tej sztuki dotyczy. Na dodatkowych zajęciach w ramach rożnych projektów uczymy się polubić matematykę. A co z językiem polskim? Również w tym zakresie szkoła organizuje dla nas zajęcia dodatkowe.

Kochamy również przyrodę, dbamy o czystość naszej dzielnicy, uczestniczymy w zajęciach kółka ekologicznego, a przede wszystkim chcąc zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie uczestniczymy w innowacyjnych zajęciach „Zrób to sam, czyli eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze”.

Nasi rodzice też korzystają z tego, że my uczymy się w takiej szkole. Często mają możliwość poczuć się z nów uczniami i razem z nami spędzić aktywnie i twórczo czas.

W Publicznej szkole Podstawowej nr 4 w Żaganiu uczy się 120 uczniów w 6 oddziałach oraz w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Dyrektor szkoły wykazał inicjatywę aby zapewnić opiekę dzieciom, które nie znalazły miejsca w przedszkolach (o które w Żaganiu jest bardzo trudno). Ponadto kierując się założeniami reformy oświatowej szkoła proponuje rodzicom z dzielnicy wcześniejszy dostęp do edukacji przedszkolnej. Dzięki temu dzieci wcześnie nabywają umiejętności a przede wszystkim uczą się ról społecznych pod okiem pedagogów.

Reklamy