Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu

Zajęcia pozalekcyjne

 

WYKAZ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH art. 42 ust.2 pkt 2 KN
oraz zajęć specjalistycznych w roku szk. 2015/2016:

Każdy nauczyciel w swojej pracy powinien unikać wszelkich stereotypowych działań i starać się wyzwalać w uczniach aktywność oraz samodzielność, a nade wszystko szanować ich podmiotowość w myśleniu oraz działaniu.

Wychowaniu ludzi twórczych i aktywnych sprzyja organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Nazwa zajęć

 

Prowadzący Termin
Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty – kl. VI gr A i B p. Monika Ganczar gr. A – środa,
13.00 – 13.45– co drugi tydzień

gr. B – środa,
13.00 – 13.45– co drugi tydzień

 

„Epitet” – kółko literacko- czytelnicze

 

p. Monika Ganczar piątek, 13.00 – 13.45
Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. III

 

p. Anna Siewierska poniedziałek, 12.00 – 12.45
Zajęcia rozwijające dla kl. I

 

p. Anna Siewierska wtorek, 12.00 – 12.45

 

Zajęcia wyrównawcze dla kl. I

 

p. Anna Siewierska środa, 12.00 – 12.45

 

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty – dla kl. VI

 

p. Małgorzata Migoń czwartek, 13.00 – 13.45
Innowacja z języka angielskiego „Mów za siebie”  – kl. V p. Małgorzata Migoń wtorek, 13.55 – 14.40
Koło przyrodnicze „Zrób to sam, czyli eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze” – kl. VI

 

p. Tomasz Prus środa, 13.55 – 14.40
Kółko szachowe – kl. II – VI

 

p. Tomasz Prus poniedziałek, 14.45 – 15.30

 

Zajęcia wyrównawcze dla kl. II

 

p. Anna Scheffner wtorek, 12.00 – 12.45
Zajęcia rozwijające dla kl. II p. Anna Scheffner

 

wtorek, 13.00 – 13.45
Zajęcia SKS

 

p. Alicja Wojtkiewicz Środa (wrzesień, grudzień, styczeń, luty, czerwiec)
Gry i zabawy sportowe – kl. III (połowa klasy) p. Alicja Wojtkiewicz czwartek, 10.55 – 11.45

 

Zajęcia wyrównawcze dla kl. III

 

p. Arleta Cołkowska piątek, 12.00 – 12.45

 

 

Zajęcia rozwijające dla kl. III p. Arleta Cołkowska czwartek, 13.55 – 14.40

 

 

Kółko liturgiczne p. Teresa Fajger piątek, 14.00 – 14.45,

1 raz w miesiącu

Zajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty – kl. VI p. Anna Fornal gr. A – środa,
13.00 – 13.45– co drugi tydzień

gr. B – środa,
13.00 – 13.45– co drugi tydzień

Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. V

 

p. Anna Fornal poniedziałek, 13.55 – 14.40

 

„Potyczki matematyczne” – konkurs matematyczno-logiczny dla ucz. kl. VI

 

p. Anna Fornal od IV 2016r.

środa, 13.00 – 13.45

Zajęcia logopedyczne

dla klas 0 – III

p. Anna Rejdaszko piątek, kl. II – 12.00-13.00

wtorek: kl. I – 12.00-13.00,
kl. IV-VI- 13.00-14.30,

środa, OP-13.00-14.30

czwartek, kl. III – 12.00-12.30

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zajęcia pedagoga) p. Anna Rejdaszko poniedziałek, kl. I -III- 12.45-13.45,

środa, kl. IV – VI (gr.I) -14.40 – 15.40

Piątek, kl. IV – VI (gr.II) – 13.00 – 14.00

Zajęcia socjoterapeutyczne
(zajęcia pedagoga)

 

p. Anna Rejdaszko wtorek, 14.40 – 15.40

 

 

Reklamy