Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu

Dokumenty

 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Żaganiuściągnij
 • Program profilaktyczno-wychowawczy PSP 4 na lata 2017-2022ściągnij
 • Regulamin Rady Rodziców – ściągnij
 • Procedury postępowania w przypadku zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, uzależnieniami oraz agresywnym zachowaniem – ściągnij

 

 • Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego – ściągnij

 

 • Plan lekcji 2017/2018-   plan
 • Terminarz spotkań z rodzicami w  roku szkolnym 2017/20178-  ściągnij
 • Kalendarz roku szkolnego  2017/2018 –ściągnij

 

 

ŚWIETLICA:

 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – ściągnij
 • Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej – ściągnij
 • Regulamin świetlicy szkolnej – ściągnij

 

Reklamy