Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu

Dokumenty

  • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Żaganiuściągnij
  • Wewnątrzszkolny system ocenianiaściągnij 
  • Program profilaktyczno-wychowawczy PSP 4 na lata 2017-2022ściągnij
  • Regulamin Rady Rodziców – ściągnij
  • Procedury postępowania w przypadku zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, uzależnieniami oraz agresywnym zachowaniem – ściągnij
  • Wykaz dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2016/2017 – ściągnij

 

  • Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego – ściągnij

 

 

 

ŚWIETLICA:

  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – ściągnij
  • Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej – ściągnij
  • Regulamin świetlicy szkolnej – ściągnij

 

Reklamy