Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu

Historia

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żaganiu nierozerwalnie związana jest z dzielnicą Kolonia Laski. Kolonia Laski jest jedną z dzielnic Żagania. Zamieszkuje ją blisko 1000 mieszkańców. Odległość dzielnicy od centrum miasta wynosi ok. 3 km.

Dzięki staraniom mieszkańców Kolonii Laski, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze w 1954 roku podjęło decyzje o utworzeniu szkoły.

Tak więc 01 września 1954 roku był początkiem historii szkoły. Do roku 1956 stopień organizacyjny tutejszej szkoły to klasy od I-IV. Średnia liczba uczniów- 80. Szkoła mieściła się w małym budynku przy ulicy Wesołej 48. Kadra pedagogiczna wynosiła 4 osoby, wraz z kierownikiem placówki.

Od roku 1956 na wniosek Komitetu Rodzicielskiego zmieniono stopień organizacyjny szkoły. Uczniowie uczyli się już w klasach od I- IV. Mały budynek nie stanowił już odpowiedniej bazy dydaktycznej. Władze miasta w porozumieniu z władzami wojewódzkimi zadecydowały, iż na terenie dzielnicy zostanie zbudowana nowa szkoła. Budowę szkoły rozpoczęto w roku 1959.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 01 września 1962 roku. Od tego dnia szkoła jest jedną z czołowych placówek na terenie miasta i województwa. Ma doskonałą bazę dydaktyczną, salę gimnastyczną, kompleks boisk, osobną stołówkę szkolną, bibliotekę, odpowiednią ilość pomieszczeń dydaktycznych wraz ze świetlicą i salą komputerową. W wydzielonym pomieszczeniu jest miejsce do gry w tenisa stołowego.

W dniu dzisiejszym po reorganizacji w szkole znajduje się oddział 4-latków, oddział zerowy i sześć klas.

Reklamy